Piada s.r.o. - statika a dynamika staveb

  • Kdo jsme

Jsme projekční a statická kancelář se zaměřením na statiku a dynamiku staveb a pozemních konstrukcí.

  • Co nabízíme

Hlavní specializací naší kanceláře jsou statické a dynamické posudky a výpočty staveb, které zpracujeme na všech stupních projektové dokumentace. Projekty a statické posudky provádíme pro betonové, ocelové, zděné a dřevěné konstrukce a stavby. Pro nosné konstrukce vždy zhotovujeme kompletní projektovou dokumentaci. Nabízíme Vám jak návrh a posouzení konstrukcí novostaveb, přestaveb či rekonstrukcí, tak posouzení stávajících konstrukcí, posouzení poruch konstrukcí a návrh sanačních opatření.
Kromě naší hlavní specializace Vám však také nabízíme kompletní zpracování celé projektové dokumentace Vaší stavby, od prvotní myšlenky v architektonické studii až po autorský dozor při realizaci stavby dle prováděcí dokumentace. Jsme schopni zajistit všechny specializace související s projekční činností.

  • Kde působíme

Projekty zpracované naší statickou kanceláří naleznete na celém území České republiky.

  • Historie společnosti

Společnost Piada s.r.o. byla založena v roce 2006 se zaměřením na pronájem a údržbu nemovitostí. V roce 2010 došlo ke změně vedení a celkové reorganizaci společnosti. Hlavní obchodní náplní se stala projekční činnost s důrazem na statické a dynamické výpočty nosných konstrukcí staveb.