Našim klientům můžeme nabídnout:

  • V oblasti statika a dynamika staveb

statické posudky a výpočty staveb
návrh a posouzení konstrukcí betonových, ocelových, zděných a dřevěných
stavební průzkum a posouzení stávajících konstrukcí
posouzení poruch konstrukcí, návrh sanace

  • V oblasti projekční činnost

architektonické návrhy a studie
zpracování všech stupňů projektové dokumentace
inženýrská činnost (jednání s dotčenými úředními orgány)
autorský dozor na stavbě
technický dozor